Vzgojni načrt

Vzgojni načrt šole izhaja iz ciljev osnovne šole in je del letnega delovnega načrta šole.

Vsebuje:
– temeljne vrednote in vzgojna načela,
– vzajemno sodelovalni odnos s starši,
– vzgojne dejavnosti šole,
– vzgojne postopke in ukrepe.
Oblikujejo ga delavci šole v sodelovanju s starši, učenci in sodelavci šole.
Sprejme ga svet šole.

Vzgojni načrt OŠ Poljane Ljubljana

V pripravi je prenovljen vzgojni načrt, ki bo stopil v veljavo v oktobru 2019.

(Visited 389 times, 1 visits today)