Ponujeni obvezni izbirni predmeti 2022/23

V šolskem letu 2022/23 na OŠ Poljane Ljubljana ponujamo naslednje predmete:

predmet razred učitelj
1.     francoščina 2 8 Petra Kobe Tomič
2.     nemščina 1 7 Anamarija Cemič
3.     nemščina 2 8 Anamarija Cemič
4.     nemščina 3 9 Anamarija Cemič
5.     španščina 1 7 Ulčnik Breda
6.     španščina 2 8 Ulčnik Breda
7.     likovno snovanje 1 7 Tacar Barbara
8.     likovno snovanje 2 8 Tacar Barbara
9.     likovno snovanje 3 9 Tacar Barbara
10.   poskusi v kemiji 8, 9 Jona Šušteršič
11.   okoljska vzgoja 7, 8, 9 Jona Šušteršič
12.   raziskovanje organizmov v domačem okolju 7, 8, 9 Jona Šušteršič
13.   sodobna priprava hrane 7, 8 Lidija Košir Petje
14.   načini prehranjevanja 8, 9 Lidija Košir Petje
15.   multimedija 7, 8, 9 Vidmar Brezec Anuška
16.   računalniška omrežja 8, 9 Vidmar Brezec Anuška
17.   urejanje besedil 7, 8, 9 Vidmar Brezec Anuška
18.   izbrani šport nogomet 7, 8, 9 Maček Romana
19.   izbrani šport odbojka 7, 8, 9 Maček Romana
20.   šport za sprostitev 7, 8, 9 Maček Romana
21.   šport za zdravje 7, 8, 9 Maček Romana
22.   obdelava gradiv les 7, 8, 9 Boštjan Regulj
23.   rastline in človek 7, 8, 9 Brigita Pirnat
24.   organizmi v naravnem in umetnem okolju 7, 8, 9 Brigita Pirnat
25.   genetika 9 Brigita Pirnat
26.   retorika 9 Cemič/R. Hladnik
27.   glasbena dela 7, 8, 9 Lucija Tozon
28.   verstva in etika 7, 8, 9  

 

(Visited 1.593 times, 1 visits today)