Ponujeni obvezni izbirni predmeti 2021/22

V šolskem letu 2021/22 na OŠ Poljane Ljubljana ponujamo naslednje predmete:

predmet razred učitelj
1.     francoščina 1 7 Petra Kobe Tomič
2.     francoščina 2 8 Petra Kobe Tomič
3.     nemščina 1 7 Rupnik Hladnik Tatjana
4.     nemščina 2 8 Rupnik Hladnik Tatjana
5.     nemščina 3 9 Rupnik Hladnik Tatjana
6.     španščina 1 7 Ulčnik Breda
7.     gledališki klub 7, 8, 9 Andreja Dvornik
8.     likovno snovanje 1 7 Tacar Barbara
9.     likovno snovanje 2 8 Tacar Barbara
10.   likovno snovanje 3 9 Tacar Barbara
11.    poskusi v kemiji 8, 9 učitelj kemije
12.    sodobna priprava hrane 7, 8 Lidija Košir Petje
13.    načini prehranjevanja 8, 9 Lidija Košir Petje
14.    multimedija 7, 8, 9 Vidmar Brezec Anuška
15.    računalniška omrežja 8, 9 Vidmar Brezec Anuška
16.    urejanje besedil 7, 8, 9 Vidmar Brezec Anuška
17.    izbrani šport nogomet 7, 8, 9 Maček Romana
18.    izbrani šport odbojka 7, 8, 9 Maček Romana
19.    šport za sprostitev 7, 8, 9 Maček Romana
20.    šport za zdravje 7, 8, 9 Maček Romana
21.    obdelava gradiv les 7, 8, 9 Boštjan Regulj
22.    rastline in človek 7, 8, 9 Brigita Pirnat
23.    organizmi v naravnem in umetnem okolju 7, 8, 9 Brigita Pirnat
24.    genetika 9 Brigita Pirnat
25.    retorika 9 Tatjana Rupnik Hladnik
26.    Sonce, Luna; Zemlja 7, 8, 9 Tatjana Šeruga
27.    kaj nam govorijo umetnine 7, 8, 9 učitelj zgodovine
28.    glasbena dela 7, 8, 9 Lucija Tozon
29.    verstva in etika 7, 8, 9

 

(Visited 1.102 times, 1 visits today)