Obvezni izbirni predmeti

V šolskem letu 2019/20 se na OŠ Poljane Ljubljana izvajajo naslednji predmeti:

predmet razred učitelj
1.     nemščina 1 7 Rupnik Hladnik Tatjana
2.     nemščina 2 8 Rupnik Hladnik Tatjana
3.     nemščina 3 9 Rupnik Hladnik Tatjana
4.     španščina 2 + 3 8 + 9 Ulčnik Breda
5.     gledališki klub 7, 8 Andreja Dvornik
6.     likovno snovanje 1 7 Tacar Barbara
7.     likovno snovanje 3 9 Tacar Barbara
8.     poskusi v kemiji 8, 9 Kokalj Darja
9.     sodobna priprava hrane 7 Lidija Košir Petje
10.   načini prehranjevanja 8, 9 Lidija Košir Petje
11.   multimedija 7, 8 Vidmar Brezec Anuška
12.   računalniška omrežja 8, 9 Vidmar Brezec Anuška
13.   urejanje besedil 7, 9 Vidmar Brezec Anuška
14.   izbrani šport nogomet 7, 8, 9 Maček Romana
15.   izbrani šport odbojka 7, 8, 9 Maček Romana
16.   šport za sprostitev 7, 8, 9 Maček Romana
17.  šport za zdravje 7, 8, 9 Maček Romana

 

(Visited 489 times, 2 visits today)