Razpored testov

Razpored preizkusov znanja, taborov in dnevov dejavnosti za učence 6. – 9. razreda, 2. ocenjevalno obdobje 2021/22:

razred

datum

6. a 6. b 7. a 7. b 8. a 8. b 9. a 9. b
1. 2. 2022                
2. 2. 2022                
3. 2. 2022                
4. 2. 2022                
7. 2. 2022 / / / / / / / /
8. 2. 2022 / / / / / / / /
9. 2. 2022 KD KD KD KD KD KD KD KD
10. 2. 2022                
11. 2. 2022             INF. DAN INF. DAN
14. 2. 2022                
15. 2. 2022                
16. 2. 2022                
17. 2. 2022     ND ND        
18. 2. 2022                
21. 2. 2022 ZIM SKE   PO ČIT NI CE  
22. 2. 2022 ZIM SKE   PO ČIT NI CE  
23. 2. 2022 ZIM SKE   PO ČIT NI CE  
24. 2. 2022 ZIM SKE   PO ČIT NI CE  
25. 2. 2022 ZIM SKE   PO ČIT NI CE  
28. 2. 2022                
1. 3. 2022                
2. 3. 2022                
3. 3. 2022                
4. 3. 2022                
7. 3. 2022                
8. 3. 2022                
9. 3. 2022                
10. 3. 2022 MAT MAT            
11. 3. 2022                
14. 3. 2022                
15. 3. 2022 TJA TJA            
16. 3. 2022                
17. 3. 2022                
18. 3. 2022             BIO BIO
21. 3. 2022                
22. 3. 2022             MAT MAT
23. 3. 2022                
24. 3. 2022 TD TD     ND ND    
25. 3. 2022                
28. 3. 2022     NAR NAR        
29. 3. 2022   ZGO            
30. 3. 2022                
31. 3. 2022 ZGO   TD TD     ND ND
1. 4. 2022     DKE   BIO BIO    
4. 4. 2022                
5. 4. 2022 SLJ SLJ            
6. 4. 2022                
7. 4. 2022             KEM KEM
8. 4. 2022       DKE        
11. 4. 2022                
12. 4. 2022 EKS EKS            
13. 4. 2022   NAR     MAT MAT    
14. 4. 2022 NAR              
15. 4. 2022     MAT MAT     ZGO ZGO
18. 4. 2022 VE LI KO NOČ NI   PONE DELJEK
19. 4. 2022             SLJ SLJ
20. 4. 2022   GEO ZGO ZGO ZGO ZGO    
21. 4. 2022             FIZ FIZ
22. 4. 2022 GEO           TD TD
25. 4. 2022         TD TD    
26. 4. 2022     ŠI1 ŠI1 ŠI1 ŠI1 ŠI1 ŠI1
27. 4. 2022 DAN UPORA PROTI OKUPA TORJU
28. 4. 2022 PRVO MAJSKE POČI TNICE
29. 4. 2022 PRVO MAJSKE POČI TNICE
2. 5. 2022 PRVI   MAJ   PRAZNIK   DELA  
3. 5. 2022                
4. 5. 2022 NPZ SLJ
ND
NPZ SLJ
ND
TD TD     NPZ SLJ
TD
NPZ SLJ
TD
5. 5. 2022                
6. 5. 2022 NPZ MAT
KD
NPZ MAT
KD
FI1 FI1    
NPZ MAT
KD
NPZ MAT
KD
9. 5. 2022         KEM KEM    
10. 5. 2022 NPZ TJA NPZ TJA         NPZ TJA NPZ TJA
11. 5. 2022                
12. 5. 2022           NI2 NI2  
13. 5. 2022     NI1 NI1 NI1   NI1  
16. 5. 2022             MAT MAT
17. 5. 2022         FIZ FIZ TJA TJA
18. 5. 2022                
19. 5. 2022                
20. 5. 2022 SLJ SLJ     GEO GEO    
23. 5. 2022     GEO GEO     NI3 NI3
24. 5. 2022                
25. 5. 2022         TJA TJA    
26. 5. 2022 MAT MAT TJA TJA        
27. 5. 2022                
30. 5. 2022                
31. 5. 2022 TJA TJA     SLJ SLJ    
1. 6. 2022     SLJ SLJ        
2. 6. 2022             / /
3. 6. 2022     MAT MAT MAT MAT / /
6. 6. 2022             TD TD
7. 6. 2022             KD KD
8. 6. 2022 / / / / / /    
9. 6. 2022 / / / / / / ŠD ŠD
10. 6. 2022 / / / / / / / /
13. 6. 2022 / / / / TABOR TABOR RED. KONF.
14. 6. 2022 / / / / TABOR TABOR / /
15. 6. 2022 / / / / TABOR TABOR ŠD
VALE
ŠD
TA
16. 6. 2022 / / / / TABOR TABOR / /
17. 6. 2022 / / / / TABOR TABOR / /
20. 6. 2022 / / / / / / / /
21. 6. 2022 / / / / / / / /
22. 6. 2022 REDO VALNA   KONFE REN CA / /
23. 6. 2022 ŠD ŠD ŠD ŠD ŠD ŠD / /
24. 6. 2022 RAZ
PRO
DELI
SLA
TEV
VA
  SPRI
PRO
ČEVAL
SLAVA
/ /

 

(Visited 7.249 times, 1 visits today)