Urnik

URNIK 2023/24

2. polletje – velja od 1. 2. 2024 dalje.

1. a – razredničarka Sabina Luštrik, sorazredničarka Branka Kogovšek

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON   SLJ SLJ MAT GUM        
TOR   MAT ŠPO SLJ SPO        
SRE   SPO MAT SLJ ŠPO   TJA    
ČET   SLJ MAT SPO ŠPO        
PET   LUM LUM SLJ GUM   TJA    

1. b – razredničarka Katja Ratej, sorazredničarka Viktorija Stanišič

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON   SLJ MAT GUM SPO        
TOR   MAT SPO ŠPO SLJ   TJA    
SRE   SLJ ŠPO MAT SPO        
ČET   SLJ SLJ ŠPO GUM   TJA    
PET   MAT SLJ LUM LUM        

2. a – razredničarka Liljana Šanca, sorazredničarka Helena Habič

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON   SLJ SLJ SPO MAT ŠPO      
TOR   MAT ŠPO SLJ GUM        
SRE   SPO TJA SLJ LUM LUM      
ČET   SLJ SLJ MAT SPO ŠPO      
PET   MAT SLJ GUM TJA        

2. b – razrednik Mladen Kopasić, sorazredničarka Sara Tomažin

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON   SLJ ŠPO TJA GUM SPO      
TOR   SPO MAT SLJ ŠPO        
SRE   SLJ SLJ MAT LUM LUM      
ČET   MAT ŠPO SLJ SPO TJA      
PET   SLJ SLJ MAT GUM        

3. a – razredničarka Sonja Pretnar, sorazredničarka Petra Gajšek

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON   SLJ SPO MAT LUM LUM      
TOR   SLJ SLJ ŠPO MAT TJA      
SRE   SLJ SLJ MAT SPO GUM      
ČET   SPO MAT SLJ TJA ŠPO      
PET   SLJ ŠPO MAT GUM        

3. b – razredničarka Simona Lesar, sorazredničarka Petra Gajšek

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON   SLJ ŠPO SPO MAT GUM      
TOR   SPO MAT SLJ LUM LUM      
SRE   SLJ SLJ MAT GUM TJA      
ČET   MAT SPO ŠPO SLJ SLJ      
PET   MAT ŠPO TJA SLJ        

4. a – razredničarka Katja Kardelj, sorazredničarka Mojca Mavretič

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON   SLJ SLJ ŠPO MAT RU-A
GUM-B
     
TOR   MAT TJA NIT NIT ŠPO   NIP-N  
SRE   DRU GUM MAT SLJ NIP-R      
ČET   ŠPO MAT NIT DRU SLJ NIP-Š NIP-T
A
NIP-T
A
PET   TJA MAT SLJ LUM LUM NIP-U
A
NIP-N
NIP
U
A
 

4. b – razredničarka Tina Lomovšek, sorazredničarka Lea Dezire

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON   SLJ SLJ MAT ŠPO NIT      
TOR   ŠPO DRU TJA MAT RU-A
GUM-B
  NIP-N   
SRE   MAT SLJ DRU GUM NIP-R      
ČET   MAT TJA SLJ NIT NIT NIP-Š NIP-T
A
NIP-T
A
PET   MAT SLJ LUM LUM ŠPO NIP-U
NIP-N
   

5. a – razredničarka Tatjana Rahne, sorazredničarka Tajda Lukan

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON   DRU MAT TJA SLJ GUM-A
RU-B
KOL    
TOR   MAT NIT SLJ DRU TJA ŠPO NIP-N  
SRE   SLJ SLJ ŠPO TJA DRU NIP-R    
ČET   NIT GUM LUM LUM MAT   NIP-T
A
NIP-T
A
PET   GOS NIT MAT ŠPO SLJ NIP-N NIP-U  

5. b – razredničarka Tina Dečman Barlovič, sorazredničarka Suzana Klemenčič

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON   SLJ NIT DRU TJA MAT ŠPO    
TOR   DRU SLJ NIT TJA GUM-A
RU-B
KOL NIP-N  
SRE   TJA SLJ MAT GOS ŠPO NIP-R    
ČET   SLJ SLJ MAT NIT DRU NIP-Š NIP-T
A
NIP-T
A
PET   MAT GUM LUM LUM ŠPO NIP-N
NIP
U
B
NIP-U
B
 

6. a – razredničarka Tatjana Šeruga, sorazredničarka Lidija Košir Petje

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON   SLJ GEO MAT ŠPO TJA 1,2 TJA
3
   
TOR   NAR MAT TJA ŠPO SLJ RU NIP-N  
SRE LUM-A LUM-A MAT SLJ TJA GOS
TIT
GOS
TIT
NIP-R  
ČET   MAT NAR SLJ ŠPO GOS
TIT
NIP-Š NIP-T
A
NIP-T
A
PET   ZGO TJA GUM SLJ   NIP-N
NIP-U
B
NIP-U
B
 

6. b – razredničarka Dominika Gačner, sorazredničrka Lucija Tozon

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON   ŠPO SLJ GEO GUM TJA 1, 2 TJA
3
   
TOR TIT
GOS
TIT
GOS
NAR SLJ MAT GOS
TIT
TIT NIP-N  
SRE LUM-B LUM-B SLJ SLJ MAT TJA RU NIP-R  
ČET   NAR ŠPO MAT TJA SLJ NIP-Š NIP-T
B
NIP-T
B
PET   MAT TJA ZGO ŠPO   NIP-N
NIP U
B
NIP-U
B
 

7.a – razrednik Marsel Šnepf, sorazredničarka Nena Remiaš

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON   TJA MAT ZGO NAR NAR RU SPH-B SPH-B
TOR   TJA TJA GEO SLJ MAT ŠI1
NI1
ROD-A
ODB-A
ROD-A
ODB-A
SRE   SLJ ZGO TJA
u.sk.
ŠPO DKE MAT ŠSP-B
ŠZZ-A
ŠSP-B
ŠZZ-A
ČET ŠI1
NI1
SLJ MAT LUM
TIT
LUM
TIT
GUM      
PET   SLJ NAR ŠPO GEO        

7. b – razrednik Boštjan Regulj, sorazredničarka Anja Uranič

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON   NAR NAR ŠPO TJA SLJ RU SPH-A SPH-A
TOR   MAT GEO GUM SLJ ZGO ŠI1
NI1
ROD-A
ODB-A
ROD-A
ODB-A
SRE   ŠPO GEO TJA
u.sk.
SLJ MAT   ŠSP
ŠZZ
ŠSP
ŠZZ
ČET ŠI1
NI1
TJA TJA ZGO MAT NAR LS1,2
A
LS1,2
A
 
PET LUM
A
TIT
B
LUM
A
TIT
B
DKE MAT SLJ        

8.a – razredničarka Manca Rožman, sorazredničarka Ana Panjan

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON   ZGO MAT
TJA
TJA
TJA
MAT
SLJ
SLJ
SLJ
MAT
ŠPO   SPH-B
ŠI2
SPH-B
TOR MAT RU TJA
MAT
SLJ
SLJ
TJA
TJA
KEM BIO MAT
SLJ
POK-B POK-B
SRE MAT MAT
SLJ
SLJ
TJA
TJA
MAT
ZGO FIZ ŠPO ŠPO NI2
ŠSP-B
ŠZZ-A
ŠSP-B
ŠZZ-A
ČET MAT TIT
LUM
TIT
LUM
KEM GEO SLJ
MAT
TJA
SLJ3
LS1,2
A
LS1,2
A
 
PET ŠI2
NI2
GUM SLJ
SLJ
MAT
BIO
A
GEO
B
FIZ DKE NPH    

8.b – razrednik Matej Žalig, sorazredničarka Manca Potušek

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON   GUM MAT
TJA
TJA
TJA
MAT
SLJ
SLJ
SLJ
MAT
ŠPO ŠPO ŠI2
SPH-A
SPH-A
TOR MAT RU TJA
MAT
SLJ
SLJ
TJA
TJA
GEO KEM MAT
SLJ
POK-B
ODB
A
POK-B
ODB
A
SRE MAT MAT
SLJ
SLJ
TJA
TJA
MAT
FIZ ZGO ŠPO   NI2
ŠSP
B
ŠZZ
A
ŠSP
B
ŠZZ
A
ČET MAT KEM DKE BIO ZGO SLJ
MAT
TJA
LS1,2
A
SLJ
B
LS1,2
A
 
PET ŠI2
NI2
FIZ SLJ
SLJ
MAT
BIO
A
GEO
B
TIT
LUM
TIT
LUM
NPH    

9.a – razredničarka  Brigita Pirnat, sorazredničarka Andreja Dvornik

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON   MAT TJA GUM GEO ZGO SLJ
B
SPH-A SPH-A
TOR ŠI3 SLJ KEM MAT ZGO ŠPO ŠPO POK-B
ODB-A
POK-B
ODB-A
SRE ŠI3 TJA LUM BIO SLJ FIZ RU ŠSP
B
ŠZZ
A
ŠSP
B
ŠZZ
A
ČET   GEO SLJ MAT BIO KEM LS3
B
LS3
B
 
PET   ŠPO FIZ SLJ TJA MAT FI3 FI3  

9. b – razredničarka Ines Bistrović, sorazrednik Boštjan Korošec

dan – ura 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PON   GEO SLJ TJA ZGO MAT NI3 SPH SPH
TOR   KEM ZGO BIO TJA ŠPO SLJ ROD-A ROD-A
SRE   FIZ BIO MAT GEO SLJ RU ŠSP
ŠZZ
NI2
ŠSP
ŠZZ
ČET   TJA MAT GUM KEM SLJ-B NI3
LS3-B
LS3-B  
PET NI2
ŠPO
ŠPO LUM FIZ MAT SLJ FI3
NPH
FI3  

 

(Visited 12.592 times, 1 visits today)
Dostopnost