Obvezni predmeti

OBVEZNI PREDMETI PO VELJAVNEM PREDMETNIKU

predmeti / število ur tedensko 1. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r 8. r 9. r
SLOVENŠČINA 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5
MATEMATIKA 4 4 5 5 4 4 4 4 4
ANGLEŠČINA (2) 2 2 2 3 4 4 3 3
LIKOVNA UMETNOST 2 2 2 2 2 1 1 1 1
GLASBENA UMETNOST 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1
DRUŽBA 2 3
GEOGRAFIJA 1 2 1,5 2
ZGODOVINA 1 2 2 2
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 1 1
SPOZNAVANJE OKOLJA 3 3 3
FIZIKA 2 2
KEMIJA 2 2
BIOLOGIJA 1,5 2
NARAVOSLOVJE 2 3
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 3 3
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 2 1 1
GOSPODINJSTVO 1 1,5
ŠPORT 3 3 3 3 3 3 2 2 2

(Visited 759 times, 1 visits today)