Učiteljice in učitelji

UČITELJICE IN UČITELJI V ŠOLSKEM LETU 2020/21

I. TRIADA

RAZRED RAZREDNIK e-naslov UČILNICA ODDELKI
PODALJŠANEGA
BIVANJA
e-naslov
1. a Sara Tomažin
sara.tomazin@ospoljane.si št. 1/P
Sabina Luštrik
Viktorija StanišičPetra Gajšek

Helena Habič

Andreja Kovač

Manca Rožman

Jona Šušteršič

Boštjan Regulj

 

 

viktorija.stanisic@ospoljane.si

petra.gajsek@ospoljane.si

helena.habic@ospoljane.si

andreja.kovac@ospoljane.si

manca.rozman@ospoljane.si

jona.sustersic@ospoljane.si

bostjan.regulj@ospoljane.si

 

1. b Katja Ratej katja.ratej@ospoljane.si št. 2/P
2. a Liljana Šanca lili.sanca@ospoljane.si št.3/P
2. b Branka Kogovšek branka.kogovsek@ospoljane.si št.4/P
3. a Sonja Pretnar
sonja.pretnar@ospoljane.si št. 5/P
3. b Simona Lesar simona.lesar@ospoljane.si št. 6/P
ŠPO Dominika Gačner dominika.gacner@ospoljane.si
TJA Manca Potušek
manca.potusek@ospoljane.si


II. TRIADA

RAZRED RAZREDNIK e-naslov UČILNICA ODDELEK
PODALJŠANEGA
BIVANJA
e-naslov
4. a
Katja Kardelj
katja.kardelj@ospoljane.si 23/P

Boštjan Regulj,

Manca Rožman,

Marsel Šnepf

Jona Šušteršič

 

bostjan.regulj@ospoljane.si

manca.rozman@ospoljane.si

marsel.snepf@ospoljane.si

jona.sustersic@ospoljane.si

4. b Simona Zdešar
simona.zdesar@ospoljane.si 22/P
5. a Tatjana Rahne tatjana.rahne@ospoljane.si 20/P
5. b Tina Dečman Barlovič tina.decman-barlovic@ospoljane.si 21/P
6. a Manca Rožman
manca.rozman@ospoljane.si 12/1
 /
6. b Boštjan Regulj
od. 1. 1. 2022
Manca Potušek

bostjan.regulj@ospoljane.si

manca.potusek@ospoljane.si

17/1  /
DSP Mojca Mavretič mojca.mavretic@ospoljane.si kabinet
prizidek
Individualna
strokovna pomoč
ŠPO Dominika Gačner dominika.gacner@ospoljane.si ŠPO
GUM Lucija Tozon lucija.tozon@ospoljane.si
TJA Manca Potušek
Nena Remiaš
manca.potusek@ospoljane.si
nena.remias@ospoljane.si

III. TRIADA    

UČITELJ-ica e-naslov PREDMETI RAZRED UČILNICA
Brigita Pirnat brigita.pirnat@ospoljane.si BIO, NAR, RČL, ONA 7. a 18/1
Ines Bistrović ines.bistrovic@ospoljane.si MAT 7. b 15/1
Tatjana Šeruga tatjana.seruga@ospoljane.si MAT, FIZ  8. a 19/1
Lucija Tozon lucija.tozon@ospoljane.si GUM  8. b 13/1
Nena Remiaš nena.remias@ospoljane.si  TJA  9. a 11/1
Marsel Šnepf marsel.snepf@ospoljane.si GEO, DKE 9. b 14/1
Breda Ulčnik breda.ulcnik@ospoljane.si TJA, ŠI1, ŠI3 12/1

Tatjana Rupnik Hladnik

Anamarija Cemič

tatjana.hladnik@ospoljane.si

anamarija.cemic@ospoljane.si

SLJ, NI, NEM 17/1
Andreja Dvornik andreja.dvornik@ospoljane.si  SLJ  16/1
Ines Bistrović
ines.bistrovic@ospoljane.si  MAT  15/1
Brigita Pirnat brigita.pirnat@ospoljane.si BIO, NAR, GOS
18/1
Jona Šušteršič jona.sustersic@ospoljane.si KEM, POK 19/1
Manca Rožman
manca.rozman@ospoljane.si ZGO 14/1
Boštjan Regulj
bostjan.regulj@ospoljane.si TIT, NIP TEH
TEH-42/1, 17/1
Romana Maček romana.macek@ospoljane.si ŠPO, IŠP-O, ŠSP, ŠZZ
zbornica
Petra Kobe Tomič petra.kobe.tomic@ospoljane.si FI1
zbornica
Lidija Košir Petje  lidija.kosir-petje@ospoljane.si GOS, SPH, NPH
št. 24/P
Dominika Gačner
dominika.gacner@ospoljane.si ŠPO zbornica
Barbara Tacar barbara.tacar@ospoljane.si LUM, LS, NIP UME
št. 11/1
Boštjan Regulj
bostjan.regulj@ospoljane.si TIT, NIP TEH
TEH/1
Anuška Vidmar Brezec anuska.vb@ospoljane.si MME, ROM, NIP RAČ rač. uč./1
Ana Panjan ana.panjan@ospoljane.si svetovalno delo in DSP kabinet svet. sl./1
Manca Potušek manca.potusek@ospoljane.si TJA zbornica
Mojca Herceg Bovhan
 mojca.herceg.bovhan@ospoljane.si DSP kabinet pri uč. TIT
Andreja Kogovšek
andreja.kogovsek@ospoljane.si svetovalno delo in DSP kabinet svet. sl./1
Matej Žalig matej.zalig@ospoljane.si DSP
u7/pritličje

   

(Visited 5.769 times, 2 visits today)