Šolski okoliš

Šolski okoliš OŠ Poljane zajema:

Adamič-Lundrovo nabrežje 1, 2, 2/a,b, 3, 5, 6, 7; Ambrožev trg od 2 do 7; Barvarska steza 2, 5, 6, 7, 9; Brejčeva ulica 1, 2, 4; Ciril Metodov trg od 1 do 21; Dolničarjeva ulica 1, 4; Gestrinova ulica od 1 do 8; Glonarjeva ulica 1, 3, 8, 10; Hradeckega cesta 2, 4, 5, 6, 7, 10, 10/a, 16, 17, parne od 18 do 32, od 33 do 36, parne od 38 do 64; Hudovernikova ulica od 1 do 13; Kapiteljska ulica od 2 do 11; Kapusova ulica 1, 1/a; Kopitarjeva ulica 1, 2, 4, 6; Krekov trg od 1 do 10; Kristanova ulica 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11; Kumanovska ulica 1, 3; Lončarska steza 4, 5, parne od 6 do 12; Mačkova ulica 1, 2, 4, 6; Medarska ulica 1, 2; Mesarska cesta 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; Na Stolbi 1, 3, 5, 7, 8, 8/a; Pogačarjev trg 1, 2, 3; Poljanska cesta od 1 do 52, 54, neparne 55 do 85; Poljanski nasip parne od 2 do 60; Pot na Golovec od 1 do 14, parne od 16 do 22, 25; Potočnikova ulica 2, 2/a, 3, 8, 8/a, 10, 12; Povšetova ulica od 1 do 12; Roška cesta 2, 2/a, 9, 11/a, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 31; Streliška ulica 1, 3, 5, 6, 8, 8/a, 9, 10, 10/a, 12, 12/a, 14, od 17 do 37, 37/a; Stritarjeva ulica 2, 4, 6; Strmi pot 2, 3, 4, 5, 6, 8; Strossmayerjeva ulica od 1 do 7, parne od 8 do 20; Študentovska ulica 1, 2, 2/a, neparne od 3 do 13; Ulica stare pravde od 1 do 11; Ulica talcev 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9; Vodnikov trg 2, 3, 4, 5, 5/a, 6; Zarnikova ulica od 3 do 7, 9, od 11 do 19; Zemljemerska ulica 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16; Zrinjskega cesta od 2 do 11, 13, 15, 17; Živinozdravska ulica 1, 2, 2/a, 3..

Osnovna šola Poljane prevzema odgovornost za učence  v prostorih šolske stavbe in na šolskem igrišču v času pouka in drugih dejavnosti po letnem delovnem načrtu ( naravoslovni in kulturni dnevi, ekskurzije, športni dnevi, šola v naravi in tabori).

Šolski okoliš

VARNA POT V ŠOLO

Otrok se naj v šolo odpravi pravočasno. Hodi naj po pločniku, sicer pa po levi strani ceste, v nasprotni smeri kot poteka promet. Prvošolčka pospremite tudi sami do šole in ga poučite o nevarnosti. Pokažite mu, kje in kako lahko prečka cesto. Učenci prvih razredov naj nosijo okoli vratu rumene rutice. Če prihajajo ali odhajajo v mraku, naj nosijo svetla odbojna telesa, npr. kresničko.

(Visited 868 times, 1 visits today)
Dostopnost